STERILISERING OG KASTRERING

BEHANDLINGER

 • Sterilisering
 • Kastrering
 • Sterilisering +ID
 • Kastrasjon +ID
 • Kastrasjon +vaksinasjon
 • Kastrasjon + vaksinasjon + ID

UNDERSØKELSE AV

 • Hunnkatt og hannkatt
 • Aggresjon hos hannhund
 • Feilplassert testikkel(Kryptorkisme)
 • Innbillt svangerskap
 • Forlenget løpetidsblødning
 • Jurkreft
 • Diabetes
 • Livmorbetennelse(pyometra)

 

Mer Informasjon

Katt:

Kastrasjon av katt er et viktig hjelpemiddel for å sikre en kattebestand med god helse. Både når det gjelder kattens egen helse, og for å redusere antall hjemløse katter i et bestemt område. En katt bør kastreres når den er rundt et halvt år gammel. Det er da katter blir kjønnsmodne. Dette gjelder både hunnkatter og hannkatter.
Vi anbefaler å sterilisere og kastrere katter fra 6 måneders alder.
Sterilisering av hunnkatt innebærer fjerning av livmor og eggstokker.

Kastrasjon av katt (hunnkatt) foregår ved et kirurgisk inngrep hvor man fjerner eggstokkene og livmoren (livmoren fjernes for å sikre seg mot fremtidige livmorbetennelser).

Kastrasjon av katt (hunnkatt) har noen fordeler. Selv om selve kastreringen koster, slipper man langvarige utgifter til P-piller. Langvarig bruk av P-piller for katter kan medføre uheldige bivirkninger. I tillegg fjerner man risikoen for livmorbetennelse. Særlig for eldre hunnkatter.

Kastrasjon av hannkatt innebærer fjerning av testiklene..

Vi anbefaler å holde katten inne i 14 dager(hunnkatt) og 10 dager(hannkatt) etter operasjon.
Katten får smertestillende som varer ett døgn, og eier får med resept på smertestillende for 5 dager.
Hunnkatten får på seg en operasjonstrøye som den må ha på i 10 dager. Det er ingen sting som behøver å bli fjernet etterpå.

Kontakt Maridalsveien Smådyrklinikk for mer informasjon om kastrasjon av katt.

Hund:
I Norge er reglene slik at kastrasjon av hannhund og sterilisering av tispe ikke er tillatt med mindre det foreligger en medisinsk årsak. Slike årsaker kan være:
Hannhund: aggresjon, hyperseksuell adferd,testikkeltumor og forstørret prostata
Tispe: innbillt svangerskap, unormalt, hyppige løpetider, øket blødningstid under løpetid, jurkreft, diabetes, livmorbetennelse, livmorforandringer.

Sterilisering av hund er oftest forbundet med sterilisering av tisper. Grunnen er at mange tispeeiere ikke ønsker å ha valper på tispene sine. En permanent løsning på uønsket graviditet på tisper er sterilisering av hunden. En sterilisering av en hund (tispe) fjerner løpetiden permanent. I tillegg kan sterilisering redusere at tispen får livmorbetennelse.

Videre kan sterilisering av hund (tispe) forebygge noen former for kreft. Årsaken til at sterilisering av hund (tispe)kan forebygge kreft, er at eggstokkene normalt produserer hormoner som øker sannsynligheten for at cellene i brystvevet utvikler seg til kreftceller.

Selve operasjonen ved sterilisering av hund foregår ved at hunden får narkose. Så snittes bukens midtlinje opp, og begge eggestokkene og hele livmoren fjernes. Etter et par timers oppvåking er hunden klar til hjemsendelse. De fleste hunder vil allerede dagen etterpå oppføre seg normalt.

Etter 10 dager fjernes stingene. Sterilisering av hund er med dagens moderne operasjonsteknikk, under normale forhold en operasjon som medfører lav risiko. Etter operasjonen får hunden smertebehandling og tabletter med hjem til ytterligere et par dager.

Kontakt Maridalsveien Smådyrklinikk for mer informasjon.

Sterilisering-og-kastrering

Sterilisering og kastrering

Vi anbefaler å sterilisere og kastrere katter fra 6 måneders alder.I Norge er reglene slik at kastrasjon av hannhund og sterilisering av tispe ikke …

vaksiner

Vaksiner

Vaksiner er en effektiv behandlingsform som beskytter dyret mot alvorlige til dødelige virussykdommer. Vaksiner har lav bivirkningsrisiko.Vaksiner an…

IDchip

ID MERKING

Hunden og katten må ha reisepass og være IDchippet og ha årlig vaksine og ha reisepass, være rabiesvaksinert.…

blodlaboratorium

Blodlaboratorium

Klinikken hare get blodlaboratorium. Innen 1 time har vi resultatene som viser den indre tilstanden hos dyret. Vi tester organfunksjoner som lever, n…

allmenmedisin

Fysioterapi

Laser. Dette er en type lysbehandling som har en rekke bruksområder. Kuldebehandling. nyttig etter akutt skade som forstuvning. Gis de to første da…

Parasittundersokelse

PARASITTUNDERSØKELSE

Eier må ha med avføringsprøve, som testes direkte på klinikken. Det testes for spolorm, bendelorm og Giardia. Andre, eksotiske parasitter vil bli …

kirurgi

Kirurgi

Her utføres de vanligste kirurgiske inngrep som kastrering og sterilisering av hund og katt, fjerning av utvekster og “kuler” som svulste…

rontgen

Digitalt Røntgen

Vi bruker digital røntgen for undersøkelse av hode, skjelett, bryst-og bukorganer. Vi har også digital tannrøntgen for undersøkelse av den genere…

avliving

Avliving

AVLIVING AV VÅRE KJÆLEDYR ER EN SITUASJON SOM ER FØLELSESLADET. DERFOR SETTES DET AV GOD TID, OG VI FORSØKER Å HA ET MEST MULIG ROLIG MILJØ RUND…

ultralyd

Ultralyd

Vi benytter moderne utralydapparat fra Esaote. Vi utfører ultralydundersøkelser av brysthule og bukhulen. Primært undersøker vi hjertet i brysthul…

Bestilling